miercuri, 27 mai 2015

Anatol Vieru:o nouă apariție discografică la Paris

Ne face o deosebita placere să publicăm o cronică de disc apărută în fostul Le Nouvel Observateur, acum L'Obs. Cronica ne-a fost semnalată de fiul regretatului compozitor Anatol Vieru, pianistul și matematicianul Andrei Vieru și este tradusă în mai multe limbi de circulație internațională :)
CD-ul conține lucrările Simfonia a 6-a si Memorial și a apărut  la casa de discuri TROUBADISC.


FR:
Le Roumain Anatol Vieru (1926-1998) a composé sa sixième et avant-dernière symphonie,  Exodus, dans la période qui a immédiatement précédé la chute de Ceaucescu. De dimensions énormes (une heure), elle frappe par le caractère à la fois brutal et sarcastique propre aux oeuvres écrites sous régime totalitaire. Les idées se pressent, le désir les fait exploser, la frustration et la souffrance affleurent comme un prurit que rien ne vient apaiser. Et parfois, I'horizon se fait désertique. Musique visionnaire, puissante, impressionnante.

RO:
Compozitorul român Anatol Vieru (1926-1998) a compus a șasea sa simfonie, ‘‘Exodus’’, în perioada imediat premergătoare căderii lui Ceaușescu. De dimensiuni impunătoare (durează aproape o oră), această simfonie te izbește prin forța violentă și prin caracterul ei sarcastic, specific adesea operelor scrise sub stăpânire totalitară. Nenumăratele idei explodează, erup, exprimând uneori o suferință pe care nimic nu o poate potoli. În anumite pagini, orizontul devine pustietate : o muzică pătrunzătoare, impresionantă, vizionară.
 

EN:
The Romanian composer Anatol Vieru wrote his Sixth symphony, Exodus, (his penultimate one) during the period immediately preceding the fall of the dictator Ceaucescu.
The piece — at almost an hour, an impressively lengthy one — is striking by its violent, almost brutal power and sarcasm, characteristic of works written under totalitarian regimes.
Ideas abound, press, and crowd each other, they explode in a suffering that nothing can soothe. In some of its passage, the horizon turns into a wasteland.
Visionary, penetrating, haunting music.
 

DE:
Der rumänische Komponist Anatol Vieru (1926–1998) hat seine sechste (und vorletzte) Symphonie „Exodus“ in der Zeit unmittelbar vor Ceaușescus Sturz geschaffen. Dieses Werk von gewaltigen Ausmaßen (Dauer : beinah eine Stunde) bezwingt durch den ebenso gewaltsamen wie sarkastischen Charakter, der unter totaler Herrschaft entstandenen Werken oft eigen ist. Die zahllosen Grundgedanken drängen, brechen hervor, geben bisweilen einem durch nichts zu lindernden Leiden Ausdruck. An einzelnen Stellen weitet sich der Horizont zur Wüste : die Musik dringt durch, erschüttert, entfaltet Visionen.

RU:
Румынский композитор Анатоль Виеру (1926-1998) сочинил свою шестую (и предпоследнию) симфонию «Exodus» в период непосредственно предшествующий падению Чаушеску. Эта внушающих размеров симфония (она длится почти час) поражает мощью и в то же время саркастичностью, иногда характерной для произведений написанных под тоталитарным режимом. В этой музыке огромное каличество идей ; они взрываются, выражая порой неутолимое страдание. А иногда всё же, горизонт становится пустынным, тихим, необитаемым. Эта музыка мощная, впечатляющая, визионерская.


 


Niciun comentariu: